Adre/Home

ALBWM NEWYDD / NEW ALBUM – EDYF

Hafana explores resonances from the past that connect with the modern day in a contemporary, creative way. On her second album, Edyf (meaning “thread”) she uses her harp as a percussive, jagged-toothed tool… Hafana also sings movingly, her high voice like an indie-pop soprano shorn of its sweetness.

Jude Rogers, Folk Album of the Month, The Guardian

As demonstrated on her new single Tragwyddoldeb, she’s an adept shapeshifter, entwining tradition with direct and personal interpretations to create music that’s both progressive, profound and inspiring.

Alex Gallacher, Folk Radio

Cerys Hafana’s love for the triple harp is infectious… She easily won hearts and minds with her interpretations of traditional folk songs, and her own work. Cerys charmed us with her stories. Magical.

FOCUS Wales Highlights 2022, God is in the TV

Nid y delyn mewn gwers ysgol neu llwyfan eisteddfodol sydd yma. Nid darn mewn amgueddfa. Dyma gerddoriaeth gyfoes sydd yn rhoi cic anferthol i’r traddodiadol allan o unrhyw drwmgwsg parchus mae’r gwybodusion yn trio ei warchod.

Rhys Mwyn, Herald Gymraeg

Mae gan Cerys Hafana amser: amser i fynegi ei syniadau trwy gyfrwng ei hofferyn, amser i greu awyrgylch, amser i ddilyn ei dychymyg, ond yn bwysicach na hyn oll, amser i wneud i’r gerddoriaeth anadlu.

Tomos Williams, O’r Pedwar Gwynt